Flip book element

Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-831-30/0-1″/0-25mm x 0.001

3.074.000 2.650.000 (Chưa Bao Gồm VAT)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất Mitutoyo
Xuất xứ Nhật Bản
Khoảng đo 0-1″/0-25mm
Độ chia 0.00005″/0.001mm
Độ chính xác ±1μm/0.00005″
Cổng SPC
Hệ In/Met
Tiêu Chuẩn IP 65
Đọc tiếp

Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-821-30/0-25mm x 0.001

2.960.100 2.530.000 (Chưa Bao Gồm VAT)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất Mitutoyo
Xuất xứ Nhật Bản
Khoảng đo 0-25mm
Độ chia 0.001mm
Độ chính xác ±1μm
Cổng SPC
Hệ Met
Tiêu Chuẩn IP 65
Đọc tiếp

Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-354-30/8-9″/ 200-225mm

Liên hệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất Mitutoyo
Xuất xứ Nhật Bản
Khoảng đo 8-9″/200-225mm
Độ chia 0.00005″/0.001mm
Độ chính xác ±3μm/0.00015″
Cổng SPC
Hệ In/Met
Tiêu Chuẩn IP 65
Đọc tiếp

Thước micrometer đo ngòai 293-353-30/7-8″/175-200mmx0.001mm (SPC)

Liên hệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất Mitutoyo
Xuất xứ Nhật Bản
Khoảng đo 7-8″/175-200mm
Độ chia 0.00005″/0.001mm
Độ chính xác ±3μm/0.00015″
Cổng SPC
Hệ In/Met
Tiêu Chuẩn IP 65
Đọc tiếp

Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-352-30/6-7″/ 150-175mm

Liên hệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất Mitutoyo
Xuất xứ Nhật Bản
Khoảng đo 6-7″/150-175mm
Độ chia 0.00005″/0.001mm
Độ chính xác ±3μm/0.00015″
Cổng SPC
Hệ In/Met
Tiêu Chuẩn IP 65
Đọc tiếp

Panme đo ngòai 5-6″x0.001 293-351-30/5-6″/125-150mmx0.001mm (SPC)

Liên hệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất Mitutoyo
Xuất xứ Nhật Bản
Khoảng đo 5-6″/125-150mm
Độ chia 0.00005″/0.001mm
Độ chính xác ±2μm/0.0001″
Cổng SPC
Hệ In/Met
Tiêu Chuẩn IP 65
Đọc tiếp

Thước micrometer đo ngòai 293-350-30/4-5″/100-125mmx0.001mm (SPC)

Liên hệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất Mitutoyo
Xuất xứ Nhật Bản
Khoảng đo 4-5″/100-125mm
Độ chia 0.00005″/0.001mm
Độ chính xác ±2μm/0.0001″
Cổng SPC
Hệ In/Met
Tiêu Chuẩn IP 65
Đọc tiếp

Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-344-30/0-1″/25mm x 0.001 (SPC)

Liên hệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất Mitutoyo
Xuất xứ Nhật Bản
Khoảng đo 0-1″/0-25mm
Độ chia 0.00005″/0.001mm
Độ chính xác ±1μm/0.00005″
Cổng SPC Không
Hệ In/Met
Tiêu Chuẩn IP 65
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.