Flip book element

Dưỡng kiểm ren M1.7P0.35 GPWP II Sokuhansha

2.200.000 1.900.000 (Chưa Bao Gồm VAT)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất Sokuhansha (SHS)
Xuất xứ Nhật Bản
Mã sản phẩm M1.7P0.35 GPWP II
Quy cách M1.7P0.35
Kiểu GPWP
Cấp độ II
Tiêu chuẩn Jis
Đơn vị Cái
Đọc tiếp

Dưỡng kiểm ren M12P1.75 GPWP II Sokuhansha

1.900.000 1.700.000 (Chưa Bao Gồm VAT)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất Sokuhansha (SHS)
Xuất xứ Nhật Bản
Mã sản phẩm M12P1.75 GPWP II
Quy cách M12P1.75
Kiểu GPWP
Cấp độ II
Tiêu chuẩn Jis
Đơn vị Cái
Đọc tiếp

Dưỡng kiểm ren M10P1.5 GPWP II Sokuhansha

1.900.000 1.700.000 (Chưa Bao Gồm VAT)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất Sokuhansha (SHS)
Xuất xứ Nhật Bản
Mã sản phẩm M10P1.5 GPWP II
Quy cách M10P1.5
Kiểu GPWP
Cấp độ II
Tiêu chuẩn Jis
Đơn vị Cái
Đọc tiếp

Dưỡng kiểm ren M10P1.25 GPWP II Sokuhansha

1.900.000 1.700.000 (Chưa Bao Gồm VAT)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất Sokuhansha (SHS)
Xuất xứ Nhật Bản
Mã sản phẩm M10P1.25 GPWP II
Quy cách M10P1.25
Kiểu GPWP
Cấp độ II
Tiêu chuẩn Jis
Đơn vị Cái
Đọc tiếp

Dưỡng kiểm ren PF3/8-19 GRIR B Sokuhansha

4.200.000 3.800.000 (Chưa Bao Gồm VAT)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất Sokuhansha (SHS)
Xuất xứ Nhật Bản
Mã sản phẩm PF3/8-19 GRIR B
Quy cách PF3/8-19
Kiểu GRIR
Cấp độ B
Tiêu chuẩn Jis
Đơn vị Bộ
Đọc tiếp

Dưỡng kiểm ren PF3/8-19 GRIR A Sokuhansha

4.200.000 3.800.000 (Chưa Bao Gồm VAT)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất Sokuhansha (SHS)
Xuất xứ Nhật Bản
Mã sản phẩm PF3/8-19 GRIR A
Quy cách PF3/8-19
Kiểu GRIR
Cấp độ A
Tiêu chuẩn Jis
Đơn vị Bộ
Đọc tiếp

Dưỡng kiểm ren PF1/2-14 GRIR B Sokuhansha

4.200.000 3.800.000 (Chưa Bao Gồm VAT)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất Sokuhansha (SHS)
Xuất xứ Nhật Bản
Mã sản phẩm PF1/2-14 GRIR B
Quy cách PF1/2-14
Kiểu GRIR
Cấp độ B
Tiêu chuẩn Jis
Đơn vị Bộ
Đọc tiếp

Dưỡng kiểm ren PF1/2-14 GRIR A Sokuhansha

4.200.000 3.800.000 (Chưa Bao Gồm VAT)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hãng sản xuất Sokuhansha (SHS)
Xuất xứ Nhật Bản
Mã sản phẩm PF1/2-14 GRIR A
Quy cách PF1/2-14
Kiểu GRIR
Cấp độ A
Tiêu chuẩn Jis
Đơn vị Bộ
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.